League Schedule

1 Denver @ Las Vegas    
1 Chicago @ San Diego    
1 San Antonio @ Arizona    
1 Minnesota @ Hollywood    
1 Krakow @ Alaska    
1 Indianapolis @ Kansas City    
1 Albuquerque @ Oklahoma    
1 New York @ Pittsburgh    

2 Oklahoma @ Hollywood    
2 Pittsburgh @ San Antonio    
2 Alaska @ Denver    
2 Albuquerque @ Minnesota    
2 Las Vegas @ Krakow    
2 San Diego @ Indianapolis    
2 Arizona @ New York    
2 Kansas City @ Chicago    

3 New York @ Minnesota    
3 Indianapolis @ San Antonio    
3 Kansas City @ Hollywood    
3 Alaska @ Arizona    
3 San Diego @ Pittsburgh    
3 Albuquerque @ Las Vegas    
3 Denver @ Oklahoma    
3 Krakow @ Chicago    

4 Indianapolis @ New York    
4 Oklahoma @ Krakow    
4 Las Vegas @ Hollywood    
4 San Diego @ Arizona    
4 San Antonio @ Chicago    
4 Kansas City @ Pittsburgh    
4 Albuquerque @ Alaska    
4 Denver @ Minnesota    

5 New York @ Oklahoma    
5 Krakow @ Indianapolis    
5 Arizona @ Hollywood    
5 San Diego @ Las Vegas    
5 Minnesota @ San Antonio    
5 Alaska @ Kansas City    
5 Pittsburgh @ Albuquerque    
5 Chicago @ Denver    

6 Alaska @ Pittsburgh    
6 Denver @ San Antonio    
6 Chicago @ Minnesota    
6 Las Vegas @ Arizona    
6 Hollywood @ San Diego    
6 Indianapolis @ Oklahoma    
6 Krakow @ New York    
6 Albuquerque @ Kansas City    

7 New York @ Denver    
7 San Antonio @ Oklahoma    
7 Minnesota @ Krakow    
7 Pittsburgh @ Hollywood    
7 Las Vegas @ Alaska    
7 San Diego @ Kansas City    
7 Arizona @ Albuquerque    
7 Indianapolis @ Chicago    

8 Alaska @ New York    
8 Oklahoma @ Kansas City    
8 Pittsburgh @ Indianapolis    
8 Krakow @ Albuquerque    
8 Chicago @ Arizona    
8 San Diego @ Minnesota    
8 Las Vegas @ San Antonio    
8 Hollywood @ Denver    

9 Chicago @ Oklahoma    
9 New York @ San Antonio    
9 Indianapolis @ Minnesota    
9 Krakow @ Denver    
9 Albuquerque @ Hollywood    
9 Arizona @ Pittsburgh    
9 Alaska @ San Diego    
9 Kansas City @ Las Vegas    

10 New York @ Kansas City    
10 Oklahoma @ Alaska    
10 Indianapolis @ Albuquerque    
10 Pittsburgh @ Krakow    
10 Hollywood @ Chicago    
10 Denver @ Arizona    
10 San Antonio @ San Diego    
10 Minnesota @ Las Vegas    

11 San Antonio @ Albuquerque    
11 Denver @ Kansas City    
11 Alaska @ Chicago    
11 Krakow @ Hollywood    
11 Arizona @ Indianapolis    
11 San Diego @ Oklahoma    
11 Las Vegas @ New York    
11 Pittsburgh @ Minnesota    

12 New York @ San Diego    
12 Oklahoma @ Las Vegas    
12 Hollywood @ Indianapolis    
12 Arizona @ Krakow    
12 Chicago @ Pittsburgh    
12 Minnesota @ Alaska    
12 Albuquerque @ Denver    
12 Kansas City @ San Antonio    

13 Las Vegas @ Pittsburgh    
13 San Diego @ Albuquerque    
13 Hollywood @ Alaska    
13 San Antonio @ Krakow    
13 Denver @ Indianapolis    
13 Minnesota @ Oklahoma    
13 Chicago @ New York    
13 Kansas City @ Arizona    

14 Las Vegas @ Chicago    
14 Denver @ San Diego    
14 Arizona @ Minnesota    
14 Hollywood @ San Antonio    
14 Kansas City @ Krakow    
14 Alaska @ Indianapolis    
14 Oklahoma @ Pittsburgh    
14 Albuquerque @ New York    

15 San Antonio @ Alaska    
15 Pittsburgh @ Denver    
15 Minnesota @ Kansas City    
15 Krakow @ San Diego    
15 Indianapolis @ Las Vegas    
15 Oklahoma @ Arizona    
15 Hollywood @ New York    
15 Chicago @ Albuquerque    

16 New York @ Krakow    
16 Oklahoma @ Indianapolis    
16 Hollywood @ Las Vegas    
16 Arizona @ San Diego    
16 San Antonio @ Minnesota    
16 Pittsburgh @ Alaska    
16 Kansas City @ Albuquerque    
16 Denver @ Chicago    

17 Oklahoma @ New York    
17 Indianapolis @ Krakow    
17 Hollywood @ Arizona    
17 Las Vegas @ San Diego    
17 Minnesota @ Chicago    
17 San Antonio @ Denver    
17 Pittsburgh @ Kansas City    
17 Alaska @ Albuquerque    

18 New York @ Indianapolis    
18 Krakow @ Oklahoma    
18 San Diego @ Hollywood    
18 Arizona @ Las Vegas    
18 Chicago @ San Antonio    
18 Kansas City @ Alaska    
18 Albuquerque @ Pittsburgh    
18 Minnesota @ Denver