League Schedule

 1 Denver @ New York    
 1 Oklahoma @ San Antonio    
 1 Krakow @ Minnesota    
 1 Hollywood @ Pittsburgh    
 1 Alaska @ Las Vegas    
 1 Philadelphia @ San Diego    
 1 Albuquerque @ Arizona    
 1 Chicago @ Indianapolis    

 2 New York @ Alaska    
 2 Philadelphia @ Oklahoma    
 2 Indianapolis @ Pittsburgh    
 2 Albuquerque @ Krakow    
 2 Arizona @ Chicago    
 2 Minnesota @ San Diego    
 2 San Antonio @ Las Vegas    
 2 Denver @ Hollywood    

 3 San Antonio @ New York    
 3 Oklahoma @ Chicago    
 3 Minnesota @ Indianapolis    
 3 Denver @ Krakow    
 3 Hollywood @ Albuquerque    
 3 Pittsburgh @ Arizona    
 3 San Diego @ Alaska    
 3 Las Vegas @ Philadelphia    

 4 New York @ Indianapolis    
 4 Krakow @ Oklahoma    
 4 Hollywood @ Las Vegas    
 4 Arizona @ San Diego    
 4 Chicago @ San Antonio    
 4 Pittsburgh @ Philadelphia    
 4 Alaska @ Albuquerque    
 4 Minnesota @ Denver    

 5 Oklahoma @ New York    
 5 Indianapolis @ Krakow    
 5 Hollywood @ Arizona    
 5 Las Vegas @ San Diego    
 5 San Antonio @ Minnesota    
 5 Philadelphia @ Alaska    
 5 Albuquerque @ Pittsburgh    
 5 Denver @ Chicago    

 6 Pittsburgh @ Alaska    
 6 San Antonio @ Denver    
 6 Minnesota @ Chicago    
 6 Arizona @ Las Vegas    
 6 San Diego @ Hollywood    
 6 Oklahoma @ Indianapolis    
 6 New York @ Krakow    
 6 Philadelphia @ Albuquerque    

 7 Pittsburgh @ Las Vegas    
 7 Albuquerque @ San Diego    
 7 Alaska @ Hollywood    
 7 Krakow @ San Antonio    
 7 Indianapolis @ Denver    
 7 Oklahoma @ Minnesota    
 7 New York @ Chicago    
 7 Arizona @ Philadelphia    

 8 Chicago @ Las Vegas    
 8 San Diego @ Denver    
 8 Minnesota @ Arizona    
 8 San Antonio @ Hollywood    
 8 Krakow @ Philadelphia    
 8 Indianapolis @ Alaska    
 8 Pittsburgh @ Oklahoma    
 8 New York @ Albuquerque    

 9 Alaska @ San Antonio    
 9 Denver @ Pittsburgh    
 9 Philadelphia @ Minnesota    
 9 San Diego @ Krakow    
 9 Las Vegas @ Indianapolis    
 9 Arizona @ Oklahoma    
 9 New York @ Hollywood    
 9 Albuquerque @ Chicago    

 10 Las Vegas @ Denver    
 10 San Diego @ Chicago    
 10 Arizona @ San Antonio    
 10 Hollywood @ Minnesota    
 10 Alaska @ Krakow    
 10 Philadelphia @ Indianapolis    
 10 Oklahoma @ Albuquerque    
 10 Pittsburgh @ New York    

 11 Hollywood @ Oklahoma    
 11 San Antonio @ Pittsburgh    
 11 Denver @ Alaska    
 11 Minnesota @ Albuquerque    
 11 Krakow @ Las Vegas    
 11 Indianapolis @ San Diego    
 11 New York @ Arizona    
 11 Chicago @ Philadelphia    

 12 Minnesota @ New York    
 12 San Antonio @ Indianapolis    
 12 Chicago @ Krakow    
 12 Hollywood @ Philadelphia    
 12 Arizona @ Alaska    
 12 Pittsburgh @ San Diego    
 12 Las Vegas @ Albuquerque    
 12 Oklahoma @ Denver    

 13 Philadelphia @ New York    
 13 Alaska @ Oklahoma    
 13 Albuquerque @ Indianapolis    
 13 Krakow @ Pittsburgh    
 13 Chicago @ Hollywood    
 13 Arizona @ Denver    
 13 San Diego @ San Antonio    
 13 Las Vegas @ Minnesota    

 14 Albuquerque @ San Antonio    
 14 Philadelphia @ Denver    
 14 Chicago @ Alaska    
 14 Hollywood @ Krakow    
 14 Indianapolis @ Arizona    
 14 Oklahoma @ San Diego    
 14 New York @ Las Vegas    
 14 Minnesota @ Pittsburgh    

 15 Las Vegas @ Oklahoma    
 15 Indianapolis @ Hollywood    
 15 Krakow @ Arizona    
 15 Pittsburgh @ Chicago    
 15 Alaska @ Minnesota    
 15 Denver @ Albuquerque    
 15 San Antonio @ Philadelphia    
 15 San Diego @ New York    

 16 Krakow @ New York    
 16 Indianapolis @ Oklahoma    
 16 Las Vegas @ Hollywood    
 16 San Diego @ Arizona    
 16 Minnesota @ San Antonio    
 16 Alaska @ Pittsburgh    
 16 Albuquerque @ Philadelphia    
 16 Chicago @ Denver    

 17 New York @ Oklahoma    
 17 Krakow @ Indianapolis    
 17 Arizona @ Hollywood    
 17 San Diego @ Las Vegas    
 17 Chicago @ Minnesota    
 17 Denver @ San Antonio    
 17 Philadelphia @ Pittsburgh    
 17 Albuquerque @ Alaska    

 18 Indianapolis @ New York    
 18 Oklahoma @ Krakow    
 18 Hollywood @ San Diego    
 18 Las Vegas @ Arizona    
 18 San Antonio @ Chicago    
 18 Alaska @ Philadelphia    
 18 Pittsburgh @ Albuquerque    
 18 Denver @ Minnesota