League Schedule

 1 New York @ Denver    
 1 San Antonio @ Oklahoma    
 1 Minnesota @ Krakow    
 1 Pittsburgh @ Hollywood    
 1 Las Vegas @ Alaska    
 1 San Diego @ Philadelphia    
 1 Arizona @ Albuquerque    
 1 Indianapolis @ Chicago    

 2 Alaska @ New York    
 2 Oklahoma @ Philadelphia    
 2 Pittsburgh @ Indianapolis    
 2 Krakow @ Albuquerque    
 2 Chicago @ Arizona    
 2 San Diego @ Minnesota    
 2 Las Vegas @ San Antonio    
 2 Hollywood @ Denver    

 3 New York @ San Antonio    
 3 Chicago @ Oklahoma    
 3 Indianapolis @ Minnesota    
 3 Krakow @ Denver    
 3 Albuquerque @ Hollywood    
 3 Arizona @ Pittsburgh    
 3 Alaska @ San Diego    
 3 Philadelphia @ Las Vegas    

 4 Indianapolis @ New York    
 4 Oklahoma @ Krakow    
 4 Las Vegas @ Hollywood    
 4 San Diego @ Arizona    
 4 San Antonio @ Chicago    
 4 Philadelphia @ Pittsburgh    
 4 Albuquerque @ Alaska    
 4 Denver @ Minnesota    

 5 New York @ Oklahoma    
 5 Krakow @ Indianapolis    
 5 Arizona @ Hollywood    
 5 San Diego @ Las Vegas    
 5 Minnesota @ San Antonio    
 5 Alaska @ Philadelphia    
 5 Pittsburgh @ Albuquerque    
 5 Chicago @ Denver    

 6 Alaska @ Pittsburgh    
 6 Denver @ San Antonio    
 6 Chicago @ Minnesota    
 6 Las Vegas @ Arizona    
 6 Hollywood @ San Diego    
 6 Indianapolis @ Oklahoma    
 6 Krakow @ New York    
 6 Albuquerque @ Philadelphia    

 7 Las Vegas @ Pittsburgh    
 7 San Diego @ Albuquerque    
 7 Hollywood @ Alaska    
 7 San Antonio @ Krakow    
 7 Denver @ Indianapolis    
 7 Minnesota @ Oklahoma    
 7 Chicago @ New York    
 7 Philadelphia @ Arizona    

 8 Las Vegas @ Chicago    
 8 Denver @ San Diego    
 8 Arizona @ Minnesota    
 8 Hollywood @ San Antonio    
 8 Philadelphia @ Krakow    
 8 Alaska @ Indianapolis    
 8 Oklahoma @ Pittsburgh    
 8 Albuquerque @ New York    

 9 San Antonio @ Alaska    
 9 Pittsburgh @ Denver    
 9 Minnesota @ Philadelphia    
 9 Krakow @ San Diego    
 9 Indianapolis @ Las Vegas    
 9 Oklahoma @ Arizona    
 9 Hollywood @ New York    
 9 Chicago @ Albuquerque    

 10 Denver @ Las Vegas    
 10 Chicago @ San Diego    
 10 San Antonio @ Arizona    
 10 Minnesota @ Hollywood    
 10 Krakow @ Alaska    
 10 Indianapolis @ Philadelphia    
 10 Albuquerque @ Oklahoma    
 10 New York @ Pittsburgh    

 11 Oklahoma @ Hollywood    
 11 Pittsburgh @ San Antonio    
 11 Alaska @ Denver    
 11 Albuquerque @ Minnesota    
 11 Las Vegas @ Krakow    
 11 San Diego @ Indianapolis    
 11 Arizona @ New York    
 11 Philadelphia @ Chicago    

 12 New York @ Minnesota    
 12 Indianapolis @ San Antonio    
 12 Krakow @ Chicago    
 12 Philadelphia @ Hollywood    
 12 Alaska @ Arizona    
 12 San Diego @ Pittsburgh    
 12 Albuquerque @ Las Vegas    
 12 Denver @ Oklahoma    

 13 New York @ Philadelphia    
 13 Oklahoma @ Alaska    
 13 Indianapolis @ Albuquerque    
 13 Pittsburgh @ Krakow    
 13 Hollywood @ Chicago    
 13 Denver @ Arizona    
 13 San Antonio @ San Diego    
 13 Minnesota @ Las Vegas    

 14 San Antonio @ Albuquerque    
 14 Denver @ Philadelphia    
 14 Alaska @ Chicago    
 14 Krakow @ Hollywood    
 14 Arizona @ Indianapolis    
 14 San Diego @ Oklahoma    
 14 Las Vegas @ New York    
 14 Pittsburgh @ Minnesota    

 15 New York @ San Diego    
 15 Oklahoma @ Las Vegas    
 15 Hollywood @ Indianapolis    
 15 Arizona @ Krakow    
 15 Chicago @ Pittsburgh    
 15 Minnesota @ Alaska    
 15 Albuquerque @ Denver    
 15 Philadelphia @ San Antonio    

 16 New York @ Krakow    
 16 Oklahoma @ Indianapolis    
 16 Hollywood @ Las Vegas    
 16 Arizona @ San Diego    
 16 San Antonio @ Minnesota    
 16 Pittsburgh @ Alaska    
 16 Philadelphia @ Albuquerque    
 16 Denver @ Chicago    

 17 Oklahoma @ New York    
 17 Indianapolis @ Krakow    
 17 Hollywood @ Arizona    
 17 Las Vegas @ San Diego    
 17 Minnesota @ Chicago    
 17 San Antonio @ Denver    
 17 Pittsburgh @ Philadelphia    
 17 Alaska @ Albuquerque    

 18 New York @ Indianapolis    
 18 Krakow @ Oklahoma    
 18 San Diego @ Hollywood    
 18 Arizona @ Las Vegas    
 18 Chicago @ San Antonio    
 18 Philadelphia @ Alaska    
 18 Albuquerque @ Pittsburgh    
 18 Minnesota @ Denver